ביקורת חקירתית

חברת IS-IA מספקת שירות של ביקורת חקירתית.

שירות זה כולל בין השאר:

  • סקר לאיתור ומניעת הונאות
  • ביקורת חוקרת בהתעורר חשש לחשד
  • הכנת חוות דעת "מומחה" לבית משפט
  • שיתוף פעולה עם עורכי דין בביצוע חקירות וניתוחי אירועים
  • שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים לאיתור פעולות חריגות
  • בניית מערכת "אורות אדומים" לאיתור חריגים בבקרה שוטפת